Att hittar till Olidans gästhus

Gatuadress och kartor
Olidans gästhus har gatuadressen Kyrkbrovägen 14, 461 34 Trollhättan.
Denna går att lokalisera enkelt genom exempelvis kartfunktionen i www.hitta.se eller i "Google maps".

GPS-Koordinater
Om man har tillgång till GPS så är koordinaterna dessa:
Latitud 58.272812, Longitud 12.273595

Adressen relativt lokala turistkontoret
Olidans herrgård och gästhus är väl synlig tvärs över Trollhättans kanal från Turistkontorets lokaler och tillgänglig via gångbron tvärs över kanalen. Sommartid kan ni t.o.m. åka linbana sista biten till oss!

Med bil från Uddevalla/Karlstad
För den som önskar en körbeskrivning så kör man mot Trollhättan och slussområdet. För resande på riksväg 44 från Uddevalla, alternativt riksväg 45 från Karlstad kör man mot Trollhättan och tar av vid köpcentrumet "Överby" och fortsätter mot Trollhättans centrum. När man åkt en bit får man Göta Älv alldeles intill vägen på vänster sida, åker över en mindre betongbro och närmar sig rödljus alldeles före en öppningsbar klaffbro. Vid denna bro tar man åt höger mot "slussområdet". Efter att man tagit till höger kör man längs med vattenintaget till den ena kraftstationen, ner mot Trollhättans kyrka där man kommer till en korsning. Vid korsningen svänger man till vänster upp mot kyrkan, men passerar kyrkan och fortsätter ytterligare en dryg kilometer. Vägen svänger fram och tillbaka några gånger. Sedan får man Trollhättans kanal direkt på vänster sida (bara några få meter) relativt vägen och man kör fram till och förbi något som ser ut (och är) en gammal liten hamn. Rakt fram, uppe på en kulle står själva Olidans herrgård, vit med blå knutar. Man kör förbi denna uppfart ca 75 m till och kommer fram till en alternativ infart till herrgården (det står nr 14 på en skylt på ett träd också), där svänger man in till vänster och parkerar på den avsedda p-platsen. Nu är du framme!

Med bil från Göteborg/Grästorp
För resande från Göteborg via riksväg 45, alt. resande från Grästorp på riksväg 44 kör man mot Trollhättan C. Väl inne på 45:ans stora genomfart genom Trollhättan följer man skyltningen mot centrum och svänger in i den stora rondellen mot centrum och den lokala högskolan. Man passerar igenom centrum rakt västerut mot klaffbron över Götaälv och svänger till vänster mot "slussområdet" vid rödljusen direkt efter bron. Därefter följer man vägbeskrivningen ovan.

Andra färdsätt
Om du/ni kommer med tåg eller buss går man rakt söderut från resecentrum mot Drottningtorget mitt i Trollhättan och viker därefter av västerut ner mot klaffbron och följer anvisningarna ovan.

För boende som önskar anlända med flyg rekommenderar vi taxi.