Vilkor för uthyrning

Nedan följer en kort sammanfattning av våra villkor för att hyra gäststugan.
Fullödigt avtal skickas vid bokning.

  • Vid varje enskilt hyrestillfälle upprättas ett avtal mellan ägaren av Olidan och hyresgästen. I det fall flera personer kommer att bo i gäststugan upprättas avtalet med gruppen eller familjen där samtliga boende namnges.
    förändras antalet boende under vistelsen måste detta anges eller meddelas till ägaren.

  • Bokning sker genom kontakt med ägaren (se Bokningskalender). För att garantera att gäststugan skall vara tillgänglig krävs en handpenning på 10% av hyresbeloppet. Betalning sker i enlighet med de anvisningar som ägaren ger vid bokningskontakt.

  • Nyckel till gäststugan lämnas tidigast ut kl 17 på eftermiddagen vid ankomstdagen och måste återlämnas senast kl 0830 dagen för avresa om ej annat avtalats. (D.v.s. övernattar gästen enbart en natt, blir denna vistelse tämligen kort.) Nyckel till gäststugan lämnas enbart ut efter att både kontraktet skrivits under och full ersättning för hyresperioden erlagts(så vida inget annat överrenskommit). Detta skall ske senast vid ankomsten.

  • Gäststugan får ej hyras ut i andra hand. Hyresgästen ansvarar för att gäststugan inklusive all inredning och kringliggande mark lämnas i samma skick som den hyrdes. I det fall gäststugan, dess inredning eller kringliggande mark har skadats avsiktligt eller oavsiktligt skall hyresgästen ersätta ägaren till fullo för reprationer och inköp. Underlåtelse att rapportera och/eller ersätta uppkomna skador kommer att anmälas till polisen.

  • Gäststugan hyrs fullt inredd, men linne och handukar. Det som ingår skall vara rent när stugan lämnas. Likaså skall stugan vara städad när nyckeln återlämnas, golvet skall dammsugas och fläckar och damm tas bort. Alla saker ställs tillbaka på sin plats. Se till att inte lämna disk och rengör spis, micro, kylskåp och förvaringsskåp. Mat får ej lämnas i kylen. Matvarar med lång hållbarhet, såsom gryn, pasta eller konserver, kan lämnas kvar, dock måste detta meddelas till hyresvärden. Förvaringsutrymmen, WC och hygienutrymmen skall också vara rengjorda och sopor eller annat avfall lämnat till återvinning eller i soptunnan.

    För en avgift kan dock stugan lämnas ostädad, dock måste detta meddelas vid upprättande av kontrakt.